Virksomhedsoptimering


De fleste virksomheder har en travl hverdag, hvor der er fokus på den daglige drift.

I små og mellemstore virksomheder, kan det være svært for ejerlederen eller direktøren at afse den nødvendige tid og ressourcer til at ”stoppe op” og tænke tanker.

”Hvor står min virksomhed i dag”
”Hvad er strategien på længere sigt”
”Hvor finder jeg tid til det, jeg helst vil beskæftige med mig”
"Hvordan skal virksomheden udvikles på kort og lang sigt"
"Hvad er min rolle som indehaver/direktør"
"Hvad er mine styrker som leder"

Det er spørgsmål, som sikkert dukker op hos dig af og til. Ofte bliver svaret "det er der ikke tid til" – dagligdagen skal passes – din tid til ledelse er efterspurgt og en knap ressource. Meget lander på dit bord og mange beslutninger skal træffes af dig.

Alt sammen ting, der gør det svært at ”flyve op i helikopteren” og tænke strategisk.

Gode muligheder opstår ikke bare - du skaber dem!

Lad os skabe muligheder for din virksomhed sammen

Hvordan finder du tid til at tænke på den fremtidige strategi og udvikling af virksomheden, den fremtidige økonomi, salg – herunder nye kunder, medarbejder- og kompetenceudvikling, teamsammensætning m.m.

Min erfaring er, at ofte går indehaver/direktør rundt med tanker og ideer, som det kan være svært at få søsat – svært at få dem tænkt grundigt og helt igennem

Læg der til, at ideerne skal planlægges, gennemtænkes i forhold økonomi, tid, de nødvendige kompetencer og meget mere.

Ofte ser vi, at planer skrinlægges, da det at skulle implementere nye planer, tage nye produkter ind, ændre organisationen, udvikle eller måske afvikle medarbejdere, kan virke uoverskueligt.

Kan du svare positivt på disse spørgsmål:

 • Har virksomheden en strategi – og hvis ja følger I den?
 • Hvornår har I sidst givet forretningsplanen et 360 graders eftersyn?
 • Hvordan ser markedspladsen ud om 5 år?
 • Er jeres produkter og ydelser tilpasset fremtiden?
 • Hvad forventer jeres kunder i fremtiden?
 • Har vi de rigtige kompetencer til fremtiden?
 • Hvordan er jeres bedste kundernes ”dna”?
 • Hvad med den økonomiske situation i fremtiden?
 • Hvad er strategien på medarbejderfastholdelse og fremtidig rekruttering?
 • Er der en klar rollefordeling i ledelsen?
 • Hvilke risici har vi nu og i fremtiden – og har vi et beredskab til håndtering af dem?
 • Hvem er jeres nøglemedarbejdere – hvad sker der hvis en eller flere forlader virksomheden?
 • Hvordan er samarbejde med bank, advokat, revisor m.m.?
 • Hvor henter du inspiration – hvem udfordrer dig – tør du blive udfordret?
 • Hvordan udvikler du som direktør eller indehaver dig?

Når I hyrer os ind, hjælper vi i praksis med interimsopgaver inden for ledelse, økonomi, salg og HR.