Optimér dit team


Rigtig mange virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder m.m. bliver mere og mere bevidste om og får øjnene op for vigtigheden af styrkelse af samspillet internt.

Langt de fleste medarbejdere sætter en ære i at gøre et godt job og udfylde deres rolle i virksomheden eller organisationen.

Mange knokler løs og gør sit yderste – alle vil gerne føle, at de er del af en helhed.


Gode resultater skabes aldrig af kun én person

Teamwork er en mission

Teamwork handler om, at alle kan se formålet med samarbejdet og at man er enige om målet og hvordan man kommer derhen.

Kender du historien om de to stenhuggere?

Den ene bliver spurgt om, hvad han laver. Han svarer, at han er ved at hugge sten til en mur. ”Det har jeg gjort længe – det er meget hårdt og kedeligt arbejde”.

Den anden svarer: ”Jeg er med til at bygge en katedral – det er hårdt men spændende”.

Forskellen på de to stenhuggere er, at den ene har fokus på, at det er et hårdt og ensformigt arbejde.

Den anden kan se en mening med det, han gør men han føler, at han er en del af en helhed, som har en mission.

Stenhugger nr. 2 er en del af et team, som gør noget sammen – han er bevidst om, at han har andel af bygningen af katedralen.

Hvordan tænker jeres medarbejdere?

Tænk på dengang da Ulrik Wilbek overtog damelandsholdet i håndbold…..

Vi var vist mange, der var imponerede over at se den forvandling, der skete med attituden på holdet.

Der var en enorm gejst og vindermentalitet – selv når de var bagud, troede de på, at de kunne lykkes.

Modstand blev overvundet med sammenhold, god kommunikation og at alle var bevidste om, hvad deres rolle var på holdet.

I takt med at en virksomhed udvikler sig og bliver større og måske mere og mere specialiseret i de enkeltes arbejdsopgaver, øges behovet for, at alle er bevidste om værdien af sit bidrag til helheden – følelsen af at deres indsats er vigtig, at de er en vigtig brik eller tandhjul i et større maskineri.

Som leder, direktør eller indehaver kan det være svært at have tilstrækkelig føling med alle dele af virksomheden og derved de enkelte medarbejdere og teams.

I de tilfælde er det ekstra vigtigt at samarbejde, roller og kommunikationen er helt på plads i alle dele af virksomheden – at alle kender og er bevidste om deres rolle i virksomheden/teamet.

Det er afgørende, at man gensidigt har tillid til, at de andre i teamet også udfylder deres rolle og opgaver for helheden.

For at nå dertil, er det nødvendigt, at den interne rollefordeling er klar, forstået og accepteret af alle.

Fundamentet for det er en klar og åben dialog og kommunikation – både mellem leder og teamet, men i lige så høj grad også internt i teamet – og eventuelt også mellem teams på tværs i virksomheden eller organisationen.

Alt dette bygger på tillid – at man føler sig hørt og at man oplever, at man er en væsentlig del af ”vores katedral”.

Hugger I sten eller bygger I katedraler?

Mange virksomheder er afhængige af og bliver mere effektive, hvis de evner at have medarbejdere, der på den ene side kan arbejde selvstændigt og træffe egne beslutninger, men samtidig også formår at arbejde sammen med kollegerne.

Det kræver i høj grad en god kommunikation, og at medarbejderne føler sig i FLOW – det betyder at den enkelte medarbejder oplever, at de krav og opgaver de får, matcher de kompetencer og beføjelser de har.

Hvordan ser det ud i jeres virksomhed – er jeres medarbejdere i FLOW

Der er flere veje at gå for at opbygge de/det optimale team.

Det afhænger meget af, hvor I ”er” i processen og hvad jeres udviklingsbehov og ønsker er.

Et rigtig godt tiltag er at have fokus på MUS-samtalerne – her kan der lægges en vigtig grundsten til den gode og tillidsfulde dialog.

Hvis du er usikker på, hvordan den gode MUS-samtale er, eller hvordan I konkret griber det an, kan jeg hjælpe med tilrettelæggelsen eller rent praktisk gennemføre det for jer.

Et andet godt værktøj er at alle har en DISC profil – på den måde får i et effektivt værktøj til at forbedre den interne dialog og til at skabe forståelse af forskellighed i adfærd og tilgang til opgaveløsningen, som I sikkert oplever i dagligdagen.

Læs mere om DISC