God og effektiv ledelse


Hvad er god ledelse? Det er der mange bud og eksempler på.

Jeg tror ikke, at den gode ledelse kan sættes på formel eller ind i et regneark.

Ledelse kan til en vis grad læres og man kan få eller tilegne sig nogle værktøjer.

Men mon ikke den gode ledelse tager sit udspring i at kunne li’ at lede – altså lede med hjertet.


God ledelse er vejen til succes

God ledelse starter med forventningsafstemning

Hvad tænker du – hvad tænker og forventer dine medarbejdere?

Jeg tror, at det er meget individuelt, hvad god ledelse er.

Ud over personlig stile, præferencer, menneskelige egenskaber m.m. afhænger det også af virksomhedens aktuelle situation og strategi.

I min tid i dansk bankvæsen, var der forskellige behov for ledelse – da Unibank i 1980’erne selv var i dyb krise, de ”glade dage” i 00’erne eller da samfundet og verden var i krise under og efter finanskrisen.

I de perioder var der store forskelle på, hvad vi var nødt til at have fokus på, og hvad der var behov for.

Hvad er ledelse?

Det handler, ud over lysten til at lede, om nogle menneskelige egenskaber:

Indlevelse, lyst til at udvikle mennesker, evnen til at skabe forståelse og skabe retning, være motiverende, være lyttende, bringe medarbejderes kompetencer i spil, tænke langsigtet og meget meget mere.

Ledelser i mange små og mellemstore virksomheder er ofte udnævnt eller udpeget på deres faglige kompetencer – med mindre fokus på evnen og måske lysten – til at kunne lede.

Ejerledere oplever ofte, at egentlig ledelse tager mere og mere af deres tid.

Mange oplever også, at tiden på ledelse tager tid fra det ”egentlige” eller måske ligefrem det ”sjove” – nemlig det, der var virksomhedens udgangspunkt, da den blev startet.

Nemlig håndværket, ideen, tanken, serviceydelsen eller hvad idégrundlaget var ved virksomhedens start – alt det der drev indehaveren i gang som selvstændig og forretningsudvikler

Virksomheden er vokset og blevet større – der er mange bolde i luften – måske er der ikke nok tid til at besøge og møde kunder, produktudvikle, deltage i driften eller andet, der giver energi til indehaveren – og som ejerlederen måske er bedst til eller helst vil bruge tiden på.

Det kan føre til et pres fra medarbejderne, en følelse af at man ofte ikke har tid nok eller ikke udfylder sin rolle som leder eller indehaver.

Det er vigtigt, at man som leder eller indehaver stopper op og gennemtænker egen rolle og præferencer:

  • Hvad giver mig energi
  • Hvad er jeg bedst til
  • Hvordan supplerer og komplimenterer jeg mine kompetencer

Overvej hvilken rolle og opgaver du skal løse, og hvilke opgaver du vil lade andre tage sig af.

Er du klar til at lægge noget af ansvaret over til andre – enten internt i virksomheden eller ved ekstern bistand?

Jeg står til rådighed for denne afklaringsproces og ved implementering af forløbet derfra.