Forbedret kommunikation


Kender du ikke det, at man synes, at man er god til at tale og kommunikere med de fleste mennesker – men så er der ind i mellem lige en, hvor man taler helt forbi hinanden.

Hvad skyldes det - har jeg en dårlig dag – havde han/hun en dårlig dag?

Risikoen er, at man får ”puttet” den anden person ned i ”idiot-kassen”. Ofte tænker man bagefter: ”hvorfor sagde jeg ikke ……”

En DISC-profil giver en overordnet forståelse af, hvordan en person interagerer med omverdenen. På den måde giver DISC-modellen dig et nyttigt redskab til at kommunikere effektivt med forskellige personer internt og eksternt - dette er med til at optimere salget og skaber bedre kommunikation i virksomheden.


Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Samvittighed

DISC - et fantastisk værktøj

DISC er et fantastisk værktøj til at optimere og styre sin kommunikation – både til kolleger, kunder, medarbejdere, i teams - ja også til ægtefælle og børn.

Jeg tror, at vi alle i et vist omfang tilpasser vores kommunikation til de mennesker vi møder – men gør vi det ikke ofte mest intuitivt og lidt på fornemmelser?

DISC er en adfærdsanalyse og en analyse af, hvordan du træffer beslutninger – og der fra hvordan du kommunikerer.

DISC giver en større selvindsigt, og du bliver bevidst om din egen adfærd, prioriteter, dine drivere, hvad der motiverer dig og præferencer.

Du vil få meget større forståelse og anerkendelse for andre menneskers prioriteter og deres præferencer – og derved adfærd.

Du vil derved i større grad få indsigt i og forså, hvad de lægger vægt på, og hvad der er vigtigt for dem i deres opgaveløsning og handlemønster og derved forståelse for dine budskaber.

Som leder

Som leder vil du få en langt større indsigt i og forståelse for dine medarbejderes prioriterer og styrker.

DISC er et super godt værktøj til at skabe forståelse hos medarbejdere i en forandringsproces, fordi du kan målrette din kommunikation til de forskellige persontyper.

Du får en metode til optimal opgavefordeling blandt dine medarbejdere.

I vil opleve et forbedret samarbejde i jeres teams.

Derudover er DISC et værdifuldt værktøj/supplement i en ansættelsesproces, og kan efterfølgende benyttes til at optimere onboarding processen.

I kan også bruge DISC som en integreret del af jeres ”sprog” i virksomheden.

Som medarbejder

Jeres medarbejdere får en øget selvindsigt – de bliver langt mere opmærksomme på egne styrker og fald grupper.

De får en øget forståelse for, hvordan deres kommunikation påvirker andre og de får en stor indsigt og forståelse for andre menneskers prioriter, motivationsfaktorer og præferencer.

De lærer at aflæse andre profiler i mødet med mennesker – både fysisk og i telefonen – de kan også blive mere opmærksomme og bevidste i den skriftlige kommunikation.

Virksomheden

Som virksomhed opnår I en klarere forståelse for hinanden i de forskellige teams.

I får en forståelse for forskelligheder i opgaveløsningen, kommunikationen og omgangen med hinanden.

DISC er et godt værktøj til sammensætning af teams – både jeres faste teams men også i forbindelse med nedsættelse af f.eks. projektgrupper.

I vil kunne kommunikere klarere med jeres kunder og bliver bedre til salg.

Både jeres sælgere og medarbejdere uden egentligt salgsansvar vil kunne forbedre deres kundebetjening og -dialog.

En afledet effekt kan være en forbedret kundetilfredshed, da medarbejderne vil blive bedre til at håndtere eventuelle reklamationer og kundeutilfredshed.

Teorien bag DISC

DISC er udviklet af William Marston i 1928.

Marston arbejdede – i modsætning til Freud og Jung – med normale raske mennesker.

Marston skelner mellem fire former for adfærd D, I, S, og C.

Ifølge Marston afspejler vores adfærd den opfattelse vi hver især har af vores omgivelser og vores forhold til omgivelserne.

Det peger på forskellige motiver og drivkræfter i vores handlinger og adfærd.

Verden er naturligvis ikke så enkel og sort/hvid, så den kan opdeles i fire profiler.

Vi har alle de fire profiler i nogen grad, men som hovedregel er en af profiler mere udtalt end de andre.

Der findes flere typer af DISC profiler – som tilbydes efter jeres behov.

De primære er:

  • Workplace, som er til alle
  • Management, til ledere
  • Sales, til sælgere